Tiedote raportin julkaisusta: Toteutuuko hoitotyö Suomessa näyttöön perustuen?

Hotus toteutti loppuvuodesta 2021 järjestyksessään toisen näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa arvioivan kansallisen kyselyn. Raportti kyselyn tuloksista julkaistiin 9.6.2022. Kansallisen kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kuvata näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa Suomessa. Kyselyn aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä syys-lokakuussa 2021 yhteistyössä hoitotyöntekijöitä edustavien ammattiliittojen ja -järjestöjen kanssa. Kyselyn toteutuksen ydinryhmä, johon kuuluvat…
Lue lisää