Har du märkt att Hotus-vårdrekommendationer är även på svenska?

Hotus-vårdrekommendationerna är rekommendationer som grundar sig på forskningsevidens och som har utarbetats av experter. De handlar om den effekt som metoder som används inom social- och hälsovården har, och betydelsen av dessa för personer som behöver vård och för deras närstående. Med hjälp av vårdrekommendationerna är målet att förbättra vårdarbetets kvalitet och harmonisera en omotiverat…
Lue lisää


Oletko huomannut, että Hotus-hoitosuosituksia on myös ruotsiksi?

Hoitosuositukset ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen. Niiden avulla pyritään parantamaan hoitotyön laatua ja yhtenäistämään perusteettomasti vaihtelevia käytäntöjä. Hoitosuosituksen käyttöönotto mahdollistaa inhimillisen, oikein ajoitetun, oikean ja vaikuttavan hoidon. Hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää konkreettisia toimintaohjeita ja vastuunjakoa. Linkki ruotsinkielisiin Hotus-hoitosuosituksiin