Har du märkt att Hotus-vårdrekommendationer är även på svenska?

Hotus-vårdrekommendationerna är rekommendationer som grundar sig på forskningsevidens och som har utarbetats av experter. De handlar om den effekt som metoder som används inom social- och hälsovården har, och betydelsen av dessa för personer som behöver vård och för deras närstående. Med hjälp av vårdrekommendationerna är målet att förbättra vårdarbetets kvalitet och harmonisera en omotiverat…
Lue lisää