Virtuaalialtistusterapialla (VRET) voidaan vähentää sosiaalisten tilanteiden pelkoa

Näyttövinkissä 7/2021® tarkastellaan virtuaalialtistusterapian vaikutuksia sosiaalisten tilanteiden pelkoon. Tutkimustulokset osoittavat, että virtuaalialtistusterapia on hyväksyttävä, merkittävä ja tehokas hoitomuoto sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen hoidossa. On kuitenkin mahdollista, että pitkällä aikavälillä virtuaalialtistusterapian teho heikkenee verrattuna tavalliseen altistusterapiaan. Potilaiden näkökulmasta virtuaalialtistusterapia mahdollistaa altistamisharjoitusten yksilöllisen suunnittelun ja porrastamisen. Hoitohenkilökunnan näkökulmasta valmiit interventiomallit ja ohjelmisto voivat helpottaa ajankäyttöä ja harjoitusten…
Lue lisää