Tampereen yliopiston ”Blog on Nursing Science” -blogista lainattua: Hoitotiede osana näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa helmikuu 7, 2019 (07.02.2019 – 10:32)

Tampereen yliopiston ”Blog on Nursing Science” -blogista lainattua: Hoitotiede osana näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa helmikuu 7, 2019

Tässä ”makupala” suoraan blogista, mitä Hotuksen tutkija, tohtorikoulutettava Annukka Tuomikoski pohtii blogitekstissään.

Eikö olisi mahtavaa, jos kaikki sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäjät saisivat näyttöön perustuvaa hoitoa ja ohjausta riippumatta siitä, missä he maantieteellisesti sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät? Tämä on tavoitetila näyttöön perustuvalle terveydenhuollolle ja siinä hoitotieteen tutkijat ovat merkittävässä roolissa. Australialaisen Joanna Briggs Instituutin (JBI) laatiman mallin mukaan näyttöön perustuva terveydenhuolto muodostuu viidestä osa-alueesta: 1) maailmanlaajuisesta terveydestä, 2) näytön tuottamisesta, 3) näytön tiivistämisestä, 4) näytön levittämisestä ja 5) näytön käyttöönotosta (kuvio 1). Nämä osa-alueet ovat sidoksissa toisiinsa ja jokaisella osa-alueella on tärkeä rooli näyttöön perustuvan terveydenhuollon toteutumisessa. Tässä kirjoituksessa pohdin hoitotieteen tutkijakoulutuksen saaneen henkilön (myöhemmin hoitotieteilijä) roolia näissä osa-alueissa perustuen osittain JBI:n määrittelyyn ja osittain omiin havaintoihini asiasta…

Lue lisää tästä mielenkiintoisesta blogista ja erityisesti siitä, mitä Annukka Tuomikoski (kuvassa alla) pohtii hoitotieteestä osana näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa: http://blogs.uta.fi/…/hoitotiede-osana-nayttoon-perustuvaa…/