Tänään 20.11. on hyvä pohtia, saavatko keuhkoahtaumatautia sairastavat tarvitsemaansa tietoa ja tukea?

Koska tänään vietetään maailman Keuhkoahtaumatautipäivää. Teemana on tänä vuonna KAT:a sairastavan ihmisen läheiset. Haluamme myös muistuttaa, että sairastavalle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi.

Heidän tiedon ja tuen tarpeet tulee olla tiedossa terveydenhuollon ammattilaisilla, sillä muutoin emme voi olla varmoja kohtaavatko ne omahoidossa. Haluamme rohkaista ottamaan nämä puheeksi, sillä keuhkoahtaumatautia sairastava henkilö on avainasemassa. Omahoidossa seurantakäynnit ja näyttöön perustuva ohjaus ovat merkittävä osa.

Ohjauksen tulee perustua näyttöön, linkki keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt -hoitosuosituskokonaisuus joka koostuu seitsemästä erillisestä hoitosuosituksesta, hoitosuosituksiin.