Testisivu – Hotus-hoitosuositus®

Hotus-hoitosuositukset ovat asiantuntijoiden laatimia näyttöön perustuva suositus sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien ja toimintatapojen vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen.

Hoitosuositukset kohdentuvat erityisesti hoitotyöhön, mutta myös laajemmin sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Hotus-hoitosuositusten toimituskunta: Tutkijat Hannele Siltanen ja Kristiina Heikkilä

Aikuispotilaan kirurgisen toimenpiteen jälkeisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö

Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana

Aikuisten diabetesta sairastavien insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta akuuttivaiheessa- hoitosuositus sairaanhoitajille

Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus

Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt

Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä

Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä

Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen
– Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä (2019)

Onnistu laboratorionäytteissä-suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta

Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan suunhoito

Perheessä tapahtuvan lapsen kaltoinkohtelun riskiolojen tunnistaminen

Raskaana olevan sekä imeväisikäisen lapsen äidin sekä perheen imetysohjaus

Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen

Tunnistatko tarpeen Hotus-hoitosuositukselle® tai Näyttövinkille®?

Oletko huomannut hoidossa toimintatapoja tai hoitokäytäntöjä, jotka vaihtelevat eri toimintayksiköiden tai työntekijöiden välillä?

Tarvitsemme apuasi tunnistamaan aiheita, joista tarvitaan hoitosuositus tai Näyttövinkki yhtenäistämään potilaiden ja asiakkaiden hoitoa. Ehdota aihetta Hotukselle alla olevalla lomakkeella. Löydät aiemmin ehdotetut aiheet täältä.

Ehdota aihetta Hotukselle tästä linkistä aukeavalla lomakkeella!