Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste: Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus)

1. Johdanto
Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) sr on rekisteröity säätiö, jonka toiminnassa sovelletaan säätiölakia (Säätiölaki 487/2015). Hotus kerää toimintansa toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja rekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita:
Lue lisää linkistä: Hotus tietosuojaseloste