Tukirakenteet ja toimintamallit

Hotus kehittää ja levittää erilaisia tukirakenteita ja toimintamalleja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen tueksi.

Alla esimerkkejä eri tukirakenteista ja toimintamalleista, joita voit hyödyntää näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä. Mikäli haluat tietää lisää näyttöön perustuvasta toiminnasta ja siitä, mitä se tarkoittaa, lue siitä täältä.

  • Joanna Briggs Instituutin (2016) laatima näyttöön perustuva terveydenhuollon malli auttaa hahmottamaan kokonaisuutta, joka kattaa koko näyttöön perustuvan terveydenhuollon prosessin aina tiedon tarpeen tunnistamisesta näytön käyttöönottoon. Lisätietoja näyttöön perustuvan terveydenhuollon mallista löydät täältä.
  • Kehitettäessä näyttöön perustuvaa toimintaa organisaation tasolla voidaan hyödyntää asiantuntijuustoimintamallia (STM 2009), joka kuvaa eri hoitotyön asiantuntijoiden roolia näyttöön perustuvassa toiminnassa, lue lisää täältä.
  • Hotuksen laatimaa YHKÄ-mallia voi hyödyntää kehitettäessä organisaation yhtenäisiä käytäntöjä näyttöön perustuen. Lue lisää asiantuntijuustoimintamallista ja YHKÄ-mallista täältä.
  • Hotuksen laatimaa näyttöön perustuvan päätöksenteon mallia voidaan hyödyntää tarkasteltaessa sitä, miten hoitotyöntekijä voi hyödyntää näyttöä hoitotyön arjessa. Lue lisää näyttöön perustuvan päätöksenteon mallista täältä.