Hotuksen julkaisemat työikäisten hoitotyöhon liittyvät näyttövinkit

Mitkä tekijät ovat yhteydessä sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen? (julkaistu 23.3.2020)

Saavatko keuhkoahtaumatautia sairastavien läheiset ohjausta ja tukea sairauden omahoidosta? (julkaistu 3.3.2020)

Luontoon liittyvillä menetelmillä voidaan vaikuttaa mielenterveyteen ja verenpaineeseen (julkaistu 4.2.2020)

Miten liikuntaharjoittelu vaikuttaa gerasteniasta kärsivien ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn? (julkaistu 18.12.2019)

Mitkä leikkausta edeltävät tekijät ovat yhteydessä huonoon kivunhallintaan leikkauksen jälkeen? (julkaistu 18.12.2019)

Jäävätkö keuhkoahtaumatautia sairastavien tarpeet huomiotta? (julkaistu 27.11.2019)

Kompressiohoito laskimovajaatoiminnasta johtuvan alaraajaturvotuksen estohoidossa (julkaistu 15.10.2019)

Hoitohenkilökunnan tuki syöpäpotilaille palliatiivisen hoidon aikana (julkaistu 13.2.2018)

Huonossa hoitotasapainossa olevien tyypin 2 diabetesta sairastavien omahoidon ohjaus (julkaistu 17.1.2018)

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien kokemuksia uupumuksesta ja uupumuksen hallintakeinoista (julkaistu 8.2.2018)

Teach-back pitkäaikaissairaan henkilön ohjausmenetelmänä (julkaistu 13.10.2017)

Yhteistoiminnallisen hoidon malli masentuneen ihmisen hoidossa (julkaistu 23.8.2017)

Syöpään liittyvän uupumuksen hoitomenetelmien vaikuttavuus (julkaistu 16.6.2017)

Kotiutusmenetelmien vaikuttavuus potilaan palaamiseen sairaanhoitoon kotiutuksen jälkeen (julkaistu 2017)

Kriittisesti sairaan potilaan omaisten tarpeiden kohtaaminen tehohoidossa: menetelmien vaikuttavuus (julkaistu 2017)

Omahoidon ohjaus pitkäaikaissairauksien avohoidossa: sairaanhoitajavetoisten menetelmien vaikuttavuus (julkaistu 2017)

Älypuhelinsovellukset tyypin 2 diabeteksen omahoidossa (julkaistu 2017)

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoito (2015)

 

Takaisin Näyttövinkit-pääsivulle pääset tästä