Valmistuvat Hotus-hoitosuositukset®

Hotuksella valmisteilla olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet on kuvattu alla olevassa valikossa. Kunkin suosituksen valmistumisen etenemistä kuvaavan vaiheen ja hoitosuosituksen tavoiteaikataulun löydät suosituksen nimen alta. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta ja mentoreilta, tai hoitosuositustyötä koordinoivalta Hotuksen tutkijalta Hannele Siltaselta.

Tunnistatko tarpeen uudelle hoitosuositukselle? Ehdota aihetta täällä.

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoitoon sitoutumisen tukeminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anne Oikarinen, TtT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Eva-Leena Antero-Jalava, TtM, kliininen asiantuntija, Turun kaupunki
 • Jonna Juntunen, TtM, yliopisto-opettaja Oulun yliopisto
 • Leila Paukkonen, th, sh (AMK), TtM, TtT-koulutettava, Oulun yliopisto
 • Minna Ylönen, TtT, ylihoitaja, Turun kaupunki

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Aikuisen leikkauksenjälkeisen kivun hoitosuositus (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kristiina Heikkilä, sh, TtM, tohtorikoulutettava, UTU; tutkija, Hotus

Työryhmä:

 • Salla Grommi, sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori JAMK
 • Hannele Korpijärvi, sh, TtM, Kuopion kaupunki
 • Tuija Leinonen, APS-sairaanhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS
 • Virpi Markkanen, Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, APS-kipuhoitaja, Keski-Suomen Sairaala Nova
 • Maija Rantala, TtT, johtava asiantuntija KEUSOTE
 • Pirkko Ratinen, esh, TtM, lehtori JAMK
 • Anne Vaajoki, sh, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan omahoidon ohjauksen sisällöt

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sunna Rannikko sh/th, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Tiina Bäckman TtM-opiskelija, sh AMK, Espoon sairaala
 • Riitta Danielsson-Ojala TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Tyks Neurokeskus
 • Eevi Karsikas sh, AmO, TtM -opiskelija, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Jaana Rantama-Hiltunen TtM, osastonhoitaja (vs.), KYS Neurokeskus
 • Merja Rydenfelt TtM, laatupäällikkö, HUS
 • Miia Sepponen sh YAMK, osastonhoitaja, Neurokeskus TYKS
 • Susanna Suvimaa TtM, lehtori Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Avannepotilaan hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Elina Mattila, TtT, arviointiylihoitaja, TAYS

Työryhmä:

 • Johanna Aalto, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Ilona Helavirta, LT, gastrokirurgi, TAYS
 • Sari Ihalainen, TtM, johtava hoitaja, Ikaalisten kaupunki
 • Kaija Leino, TtT, ylihoitaja, TAYS
 • Sara Lehtinen, sh, avannehoitaja, aluepäälliikkö Dansac and Hollister
 • Elena Myller, sh, avannehoitaja, VSSHP, TYKS, vatsaosasto
 • Anne Koskinen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Jaana Janhunen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Kaisa Helin, sh, avannehoitaja, TAYS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Digitaaliset menetelmät nuorten masennusoireiden hoidossa

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Marjo Kurki, TtT, tieteellinen päätoimittaja Itla

Työryhmä:

 •  Katriina Anttila (varapuheenjohtaja), TtT, ylihoitaja, HUS lasternpsykiatria
 • Anna Laine, TtM, tohtorikoulutettava
 • Pihla Markkanen, TtM, tohtorikoulutettava
 • Kiki Metsäranta, TtM, tohtorikoulutettava
 • Satu Sinkkonen, apulaisosastonhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Ulla Hakkarainen, terveydenhoitaja

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Heräämöhoitoa koskeva käsikirja (päivitys)

Vaihe: Käsikirjapäivityksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Eriikka Siirala, sh, TtM, tohtorikoulutettava, tiimipäällikkö, tutkimuspalvelut TYKS

Työryhmä:

 • Mikael Helenius, sh, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Outi Kauppi, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Tanja Liukas, kätilö, anestesiahoitaja TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Tiina Marjamäki, TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Erika Smeds, anestesiahoitaja YAMK
 • Jenni Tuominen, sh, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Petra Ukonsaari, sh YAMK, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Oulaskankaan sairaala, leikkausosasto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Ikääntyneen henkilön toimijuutta ja kuntoutumista edistävä kotihoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sinikka Lotvonen, ft, TtT, tutkijatohtori, GeroNursing Centre, Oulun yliopisto

Työryhmä

 • Anja Kahanpää, sh, TtT, kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Jaana Nummijoki, ft, TtM, FT, kotihoitopäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Aila Pikkarainen, tt, lehtori, THM, KT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kuntoutusinstituutti
 • Jonna Puustinen, sh AMK, TtM, TtT-opiskelija Turun yliopisto, ikäosaamisen lehtori Karelia AMK
 • Marjaana Teerikangas, ft, YTM, Projektikoordinaattori, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, Oulun kaupunki / PPSHP
 • Salla Tukiainen, sh, TtM, Lapinlahden kunta, kotihoito

Mentoreina toimivat Heidi Parisod ja Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

 

Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta (päivitys)

Vaihe: Suunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Palonen, sh (AMK), TtT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Työryhmä

 • Kirsi Kariniemi, TtM, kotihoidon tiimien vastaava, Oulun kaupunki
 • Päivi Peltola, sh (AMK), Sydänsairaala, Tays
 • Hanna-Mari Pesonen, sh, TtT, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Anja Rantanen, sh, TtT, yliopisto-opettaja, dosentti, Tampereen yliopisto
 • Heidi Siira, ft (AMK), TtT, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto
 • Vilma Westersund, proviisori, TtM-opiskelija (terveystaloustiede), Itä-Suomen yliopisto; erikoissuunnittelija , Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Injektion antaminen pakaralihakseen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Sulosaari, TtT, yliopettaja, koulutusvastaava Turun AMK

Työryhmä:

 • Markus Karttunen , sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori OAMK
 • Merja Nummelin, TtM, Kliinisen hoitotyön opettaja, VSSHP
 • Tia Saastamoinen, sh, TtM, TtT-opiskelija, lehtori, Metropolia AMK
 • Pia-Maria Tanttu, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP/Tyks

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Oulun ammattikorkeakoulu

Tavoiteaikataulu: 2023

Kriittisesti sairaan potilaan delirium

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Laura-Maria Peltonen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Satu Poikajärvi, TtM, ylihoitaja, leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, HUS
 • Anna-Maria Kuivalainen, LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, HUS
 • Elina Karjula, TtM, Tehohoidon kliininen asiantuntija, OYS
 • Mika Karjalainen, sh YAMK, Kliinisen koulutuksen asiantuntija, KYS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Kroonista haavaa sairastavan henkilön omahoidon ohjaus

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Terhi Lemetti sh, TtT, vs. kehittämispäällikkö, HUS

Työryhmä:

 • Dinah Arifulla, sh, TtM, Tutkija, THL, Terveysalan opettaja, Turun ammatti-instituutti
 • Satu Huusko, sh, TtM, Geriatrinen arviointipoliklinikka, Liedon kunta
 • Liisa Kirjavainen, sh, YAMK-opiskelija, haavahoidon asiantuntija, Terveystalo
 • Janina Linna-alho, sh, YAMK opiskelija, Keusote Alueellinen kotisairaala
 • Mia Roos, sh, TtM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Sanna Tiuraniemi, sh, TtM, projektikoordinaattori, Oulun ammattikorkeakoulu, Digi-Hyve -hanke
 • Päivi Virkki, sh, TtM, Savonia – ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Lasten ja nuorten emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Annukka Tuomikoski, TtT, asiantuntijaylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Työryhmä

 • Hanna Ahokoivu, sh, TtM-opiskelija, opetushoitaja, HUS
 • Pirjo Kaakinen, dosentti, Lääketieteen tekniikan ja Terveystieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Tuuli Laine, sh, TtM, Hoitotyön lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Katja Pursio, TtM, Hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
 • Anna Romakkaniemi, sh, TtM, Hoitotyön lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
 • Eira Syrjälä, sh, Hoitotyön kliininen asiantuntija opiskelija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Mentoreina toimivat Kristiina Heikkilä ja Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu2024

Lapsen kohtaaminen kipua aiheuttavassa toimenpiteessä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kirsi Lindfors, TtM, tohtorikoulutettava, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS

Työryhmä:

 • Saija Huhtala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Roosa Jokiranta, sh, TYKS
 • Tiia Kankare, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TYKS
 • Heli Kerimaa sh, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Mona Kukkoaho, sh, TtK, opetushoitaja, HUS
 • Virpi Mäkikangas, TtM, hoitotyön lehtori, Oulun AMK
 • Taija Tomberg, sh, TYKS

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Lasten huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Nina Kilkku, TtT, yliopettaja, Tampereen AMK

Työryhmä:

 • Kirsi Hokkila, KTM, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto; väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 • Pia Keiski, TtT, yliopettaja, Tampereen AMK
 • Teija Korhonen, TtT, tutkimuspäällikkö, Savonia AMK
 • Silja Lampinen, sosionomi YAMK, kehittämispäällikkö, FinFami ry
 • Elina Pajakoski, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod ja Kaisa Marin, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

 

Leikkausalueen infektioiden ehkäisy

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Teija-Kaisa Aholaakko, TtT

Työryhmä:

 • Tuija Buure, TtM
 • Julia Jacobsson, TtM
 • Anna-Mari Matilainen, sh YAMK
 • Vivien Nagy-Wisktedt, sh YAMK
 • Anna Niskanen, TtM
 • Linnea Pekkarinen, sh/ft YAMK
 • Jaana Perttunen, TtM
 • Tiina Pitkänen, sh YAMK
 • Maija Vitikainen, sh YAMK

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 

 

Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Maijala, TtT, yliopettaja, Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Johanna Heikkilä, TtT, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Sari Ihanus, sh, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Jenna Kukkonen, TtM, hoitotyön lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Anu Nurmeksela, TtT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Laura Reinilä, sydänfysioterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Iira Tiitta, TtM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
 • Tanja Valkonen, sh YAMK, TYKS Salon sairaala
 • Karita Ylönen, sh YAMK, kliininen asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Ulla-Mari, Kinnunen, TtT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Työryhmä:

 • Maarit Ahtiala, sh, auktorisoitu haavahoitaja Turun yliopistollinen keskussairaala, Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
 • Leena Berg, LT, plastiikkakirurgi, haavahoidon erityispätevyys
 • Ansa Iivanainen, TtL, opetusneuvos
 • Salla Seppänen, THM, koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukeminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anna Liisa Aho, TtT, Dosentti, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Tampereen yliopisto

Työryhmä:

 • Sanna Eironen, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto, sh, TAYS, lasten veri- ja syöpätautien yksikkö
 • Johanna Havusto, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto, vsh, Tampereen kaupunki, Koukkuniemen vanhainkoti
 • Minna Hökkä, sh YAMK, TtM, TtT-opiskelija, hoitotyön lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Julia Kritz, TtM, rh, Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), Tampereen ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Raskaana olevan ja synnyttäneen ahdistus ja masennus

Vaihe: Suunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tuovi Hakulinen, th, TtT, terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)

Työryhmä:

 • Katja Antila, th, TtK, terveydenhoitaja, Keusote; TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto
 • Kirsi Grym, th, TtM, puheenjohtaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
 • Ulla Korpilahti, th, TtM, kehittämispäällikkö, THL; FT-opiskelija (kansanterveystiede), Turun yliopisto
 • Anni Pakarinen, sh, TtT, erikoistutkija, tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto
 • Hanna Uotila-Laine, sh/th, TtK, TtM- ja HTM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto (työryhmän varapuheenjohtaja)

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 

Saattohoitopotilaan lääkkeetön kivunhoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen
Työryhmän puheenjohtaja: Terhi Lehtonen, TtM, ammatillinen opettaja Metropolia AMK
Työryhmä:
 • Virpi Hantikainen, TtT, kinestetiikkakouluttaja
 • Floro Cubelo, TtM, lehtori OAMK, tohtorikoulutettava UEF
 • Mari Hiltunen, ft, Pirkanmaan hoitokoti
 • Suvi Lemström, TtM-opiskelija UEF
 • Satu Laine, TtM, tohtorikoulutettava UTU

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Tehohoidossa olevan vastasyntyneen toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö

Vaihe: Hoitsuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tarja Pölkki, TtT, professori, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Marjatta Armanto, TtM, FL, tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto ja OYS
 • Outi Leino, sh, TtM, Tays vastasyntyneiden tarkkailuyksikkö
 • Katariina Luomajoki, TtM, opetushoitaja, HYKS
 • Anna-Kaija Palomaa, TtM, sairaanhoitaja, OYS
 • Hanna-Kaisa Pellikka, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS
 • Kristiina Piironen, TtM, laatupäällikkö, OYS
 • Eeva Talus, TtM, sairaanhoitaja, OYS

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Oulun ammattikorkeakoulu

Tavoiteaikataulu: 2023

Tehohoitopotilaan kivun arviointi, ennaltaehkäisy ja hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sanna-Mari Pudas-Tähkä, TtT, Toimialajohtaja

Työryhmä:

 • Riitta Mieronkoski, ft, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
 • Minna Peltomaa, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, Tays tehohoito
 • Annika Björn, TtM, kliininen asiantuntija, HUS
 • Tytti Ervasti, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Johanna Soini, sh,TtM, tehohoitotyön kliininen asiantuntija, Seinäjoen keskussairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Trakeostomoidun potilaan hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Liisa Karhe, TtT, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto

Työryhmä: 

 • Mika Alastalo, TtT, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tiina Hiltunen, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS
 • Anna Makkonen, sh, TtM, lehtori XAMK, väitöskirjatutkija, UEF
 • Paula Mandelin, TtM, apulaisosastonhoitaja, Tays
 • Anne Ollgren, sh, asiantuntijahoitaja, Tays
 • Sinikka Saarenpää, TtM, osastonhoitaja, Oys

Mentorina toimii Lotta Hamari, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan uupumus ja hoitotyön auttamiskeinot

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Rajala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu
 • Marjukka Salonen-Jänkälä, sh (YAMK), IBD-hoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Merja Partio-Uitti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Saija Ylimäki, sh, TtM-opiskelija, apulaisosastonhoitaja, Oulaskankaan sairaala
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki
 • Tiina Aho, sh, TtM, apulaisosastonhoitaja, HUS Peijaksen sairaala (työryhmän varapuheenjohtaja)
 • Tiina Pesonen, optikko, TtM-opiskelija, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Ajankohtaista

Marraskuu/2022:

Hei kaikille,

olemme parasta aikaa kokoamassa uusia aloittavia työryhmiä. Lämmin kiitos teille kaikille ilmoittautuneille!

Avaamme jälleen ilmoittautumislinkin, kun pääsemme vauhtiin uusien aloittavien työryhmien kanssa.

Ilmoittautumislinkki löytyy jatkossakin tältä samalta sivulta. Kuullaan!

Kuva: Aino Sutinen