Valmistuvat Hotus-hoitosuositukset®

Hotuksella valmisteilla olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet on kuvattu alla olevassa valikossa. Kunkin suosituksen valmistumisen etenemistä kuvaavan vaiheen ja hoitosuosituksen tavoiteaikataulun löydät suosituksen nimen alta. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta ja mentoreilta, tai hoitosuositustyötä koordinoivalta Hotuksen tutkijalta Hannele Siltaselta.

Tunnistatko tarpeen uudelle hoitosuositukselle? Ehdota aihetta täällä.

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoitoon sitoutumisen tukeminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anne Oikarinen, TtT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Eva-Leena Antero-Jalava, TtM, kliininen asiantuntija, Turun kaupunki
 • Jonna Juntunen, TtM, yliopisto-opettaja Oulun yliopisto
 • Leila Paukkonen, th, sh (AMK), TtM, TtT-koulutettava, Oulun yliopisto
 • Minna Ylönen, TtT, ylihoitaja, Turun kaupunki

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Satu Kajander-Unkuri TtT, yliopettaja, Diakonia ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Satu Rauta, TtT, kliininen asiantuntija, HUS
 • Tii Kouvalainen, sairaanhoitaja YAMK, Opetushoitaja, HUS
 • Merja Valkonen, YtM,  shAMK, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), keskusleikkaus- ja päiväkirurgian yksikkö
 • Katri Rissanen, TtM, lehtori Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Outi Niskanen, sairaanhoitaja, ylempi AMK, Päijät-Hämeen keskussairaala
 • Anna Rantanen,  TtM, Suomen anestesiasairaanhoitajat ry

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Aikuisen leikkauksenjälkeisen kivun hoitosuositus (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kristiina Heikkilä, sh, TtM, tohtorikoulutettava, UTU; tutkija, Hotus

Työryhmä:

 • Salla Grommi, sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori JAMK
 • Hannele Korpijärvi, sh, TtM, Kuopion kaupunki
 • Tuija Leinonen, APS-sairaanhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS
 • Virpi Markkanen, Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, APS-kipuhoitaja, Keski-Suomen Sairaala Nova
 • Maija Rantala, TtT, johtava asiantuntija KEUSOTE
 • Pirkko Ratinen, esh, TtM, lehtori JAMK
 • Anne Vaajoki, sh, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan omahoidon ohjauksen sisällöt

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sunna Rannikko sh/th, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Tiina Bäckman TtM-opiskelija, sh AMK, Espoon sairaala
 • Riitta Danielsson-Ojala TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Tyks Neurokeskus
 • Eevi Karsikas sh, AmO, TtM -opiskelija, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Jaana Rantama-Hiltunen TtM, osastonhoitaja (vs.), KYS Neurokeskus
 • Merja Rydenfelt TtM, laatupäällikkö, HUS
 • Miia Sepponen sh YAMK, osastonhoitaja, Neurokeskus TYKS
 • Susanna Suvimaa TtM, lehtori Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Avannepotilaan hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Elina Mattila, TtT, arviointiylihoitaja, TAYS

Työryhmä:

 • Johanna Aalto, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Ilona Helavirta, LT, gastrokirurgi, TAYS
 • Sari Ihalainen, TtM, johtava hoitaja, Ikaalisten kaupunki
 • Kaija Leino, TtT, ylihoitaja, TAYS
 • Sara Lehtinen, sh, avannehoitaja, aluepäälliikkö Dansac and Hollister
 • Elena Myller, sh, avannehoitaja, VSSHP, TYKS, vatsaosasto
 • Anne Koskinen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Jaana Janhunen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Kaisa Helin, sh, avannehoitaja, TAYS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Kroonista haavaa sairastavan henkilön omahoidon ohjaus

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Terhi Lemetti sh, TtT, vs. kehittämispäällikkö, HUS

Työryhmä:

 • Dinah Arifulla, sh, TtM, Tutkija, THL, Terveysalan opettaja, Turun ammatti-instituutti
 • Satu Huusko, sh, TtM, Geriatrinen arviointipoliklinikka, Liedon kunta
 • Liisa Kirjavainen, sh, YAMK-opiskelija, haavahoidon asiantuntija, Terveystalo
 • Janina Linna-alho, sh, YAMK opiskelija, Keusote Alueellinen kotisairaala
 • Mia Roos, sh, TtM, terveysalan opettaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä; jatko-opiskelija, terveystieteiden tohtoriohjelma Itä-Suomen yliopisto
 • Sanna Tiuraniemi, sh, TtM, osastonhoitaja, Helsingin kaupunki
 • Päivi Virkki, sh, TtM, Savonia – ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Digitaaliset menetelmät nuorten masennusoireiden hoidossa

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Marjo Kurki, TtT, tieteellinen päätoimittaja Itla

Työryhmä:

 •  Katriina Anttila (varapuheenjohtaja), TtT, ylihoitaja, HUS lasternpsykiatria
 • Anna Laine, TtM, tohtorikoulutettava
 • Pihla Markkanen, TtM, tohtorikoulutettava
 • Kiki Metsäranta, TtM, tohtorikoulutettava
 • Satu Sinkkonen, apulaisosastonhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Ulla Hakkarainen, terveydenhoitaja

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Heräämöhoitoa koskeva käsikirja (päivitys)

Vaihe: Käsikirjapäivityksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Eriikka Siirala, sh, TtM, tohtorikoulutettava, tiimipäällikkö, tutkimuspalvelut TYKS

Työryhmä:

 • Mikael Helenius, sh, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Outi Kauppi, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Tanja Liukas, kätilö, anestesiahoitaja TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Tiina Marjamäki, TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Erika Smeds, anestesiahoitaja YAMK
 • Jenni Tuominen, sh, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Petra Ukonsaari, sh YAMK, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Oulaskankaan sairaala, leikkausosasto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Ikääntyneen henkilön toimijuutta ja kuntoutumista edistävä kotihoito

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sinikka Lotvonen, ft, TtT, tutkijatohtori, GeroNursing Centre, Oulun yliopisto

Työryhmä

 • Anja Kahanpää, sh, TtT, kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Jaana Nummijoki, ft, TtM, FT, kotihoitopäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Aila Pikkarainen, tt, lehtori, THM, KT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kuntoutusinstituutti
 • Jonna Puustinen, sh AMK, TtM, TtT-opiskelija Turun yliopisto, ikäosaamisen lehtori Karelia AMK
 • Marjaana Teerikangas, ft, YTM, Projektikoordinaattori, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, Oulun kaupunki / PPSHP
 • Salla Tukiainen, sh, TtM, Lapinlahden kunta, kotihoito

Mentoreina toimivat Heidi Parisod ja  Hannele Siltanen, Hotus

 

Injektion antaminen pakaralihakseen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Sulosaari, TtT, yliopettaja, koulutusvastaava Turun AMK

Työryhmä:

 • Markus Karttunen , sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori OAMK
 • Merja Nummelin, TtM, Kliinisen hoitotyön opettaja, VSSHP
 • Tia Saastamoinen, sh, TtM, TtT-opiskelija, lehtori, Metropolia AMK
 • Pia-Maria Tanttu, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP/Tyks

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Oulun ammattikorkeakoulu

Tavoiteaikataulu: 2022-2023

Kriittisesti sairaan potilaan delirium

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Laura-Maria Peltonen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Satu Poikajärvi, TtM, ylihoitaja, leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, HUS
 • Anna-Maria Kuivalainen, LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, HUS
 • Elina Karjula, TtM, Tehohoidon kliininen asiantuntija, OYS
 • Mika Karjalainen, sh YAMK, Kliinisen koulutuksen asiantuntija, KYS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Lapsen kohtaaminen kipua aiheuttavassa toimenpiteessä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kirsi Lindfors, TtM, tohtorikoulutettava, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS

Työryhmä:

 • Saija Huhtala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Roosa Jokiranta, sh, TYKS
 • Tiia Kankare, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TYKS
 • Heli Kerimaa sh, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Mona Kukkoaho, sh, TtK, opetushoitaja, HUS
 • Virpi Mäkikangas, TtM, hoitotyön lehtori, Oulun AMK
 • Taija Tomberg, sh, TYKS

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Lasten huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Nina Kilkku, TtT, yliopettaja, Tampereen AMK

Työryhmä:

 • Viivi Antinaho, sh, TtK, apulaisosastonhoitaja, KYS; TtM-opiskelija, Oulun yliopisto
 • Kirsi Hokkila, KTM, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto; väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 • Pia Keiski, TtT, yliopettaja, Tampereen AMK
 • Teija Korhonen, TtT, tutkimuspäällikkö, Savonia AMK
 • Silja Lampinen, sosionomi YAMK, kehittämispäällikkö, FinFami ry
 • Elina Pajakoski, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod ja Kaisa Kurvinen, Hotus

Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Maijala, TtT, yliopettaja, Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Johanna Heikkilä, TtT, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Sari Ihanus, sh, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Jenna Kukkonen, TtM, hoitotyön lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Anu Nurmeksela, TtT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Laura Reinilä, sydänfysioterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Iira Tiitta, TtM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
 • Tanja Valkonen, sh YAMK, TYKS Salon sairaala
 • Karita Ylönen, sh YAMK, kliininen asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Ulla-Mari, Kinnunen, TtT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Työryhmä:

 • Maarit Ahtiala, sh, auktorisoitu haavahoitaja Turun yliopistollinen keskussairaala, Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
 • Leena Berg, LT, plastiikkakirurgi, haavahoidon erityispätevyys
 • Nina Hynninen, TtT, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 • Ansa Iivanainen, TtL, opetusneuvos
 • Salla Seppänen, THM, koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukeminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anna Liisa Aho, TtT, Dosentti, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Tampereen yliopisto

Työryhmä:

 • Sanna Eironen, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto, sh, TAYS, lasten veri- ja syöpätautien yksikkö
 • Johanna Havusto, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto, vsh, Tampereen kaupunki, Koukkuniemen vanhainkoti
 • Minna Hökkä, sh YAMK, TtM, TtT-opiskelija, hoitotyön lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Julia Kritz, TtM, rh, Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), Tampereen ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Raskaana olevan ja synnyttäneen äidin liikunta

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Lotta Hamari, ft, TtT, tutkija, Hotus

Työryhmä:

 • Hannakaisa Niela-Vilén, kätilö, TtT, erikoistutkija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Heli Harsunen, ft, äitiysfysioterapeutti, Suomen äitiysfysioterapeutit ry
 • Maija Sinisalo, ft, äitiysfysioterapeutti, Suomen äitiysfysioterapeutit ry
 • Kirsi Grym, th, TtM, järjestöpäällikkö, Terveydenhoitajaliitto
 • Saila Koivusalo, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri,  LT, dosentti, kehittämispäällikkö, HUS
 • Johanna Saarikko, kätilö, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
 • Iina Ryhtä, ft, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Saattohoitopotilaan lääkkeetön kivunhoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen
Työryhmän puheenjohtaja: Tarja Mietola-Koivisto, TtT, Yliohoitaja, Vantaan sairaala
Työryhmä:
 • Virpi Hantikainen, TtT, kinestetiikkakouluttaja
 • Floro Cubelo, TtM, lehtori OAMK, tohtorikoulutettava UEF
 • Terhi Lehtonen, TtM, ammatillinen opettaja Metropolia AMK
 • Mari Hiltunen, ft, Pirkanmaan hoitokoti
 • Suvi Lemström, TtM-opiskelija UEF
 • Satu Laine, TtM, tohtorikoulutettava UTU

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Tehohoidossa olevan vastasyntyneen toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö

Vaihe: Hoitsuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tarja Pölkki, TtT, professori, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Marjatta Armanto, TtM, FL, tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto ja OYS
 • Outi Leino, sh, TtM, Tays vastasyntyneiden tarkkailuyksikkö
 • Katariina Luomajoki, TtM, opetushoitaja, HYKS
 • Anna-Kaija Palomaa, TtM, sairaanhoitaja, OYS
 • Hanna-Kaisa Pellikka, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS
 • Kristiina Piironen, TtM, laatupäällikkö, OYS
 • Eeva Talus, TtM, sairaanhoitaja, OYS

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Oulun ammattikorkeakoulu

Tavoiteaikataulu: 2022

Tehohoitopotilaan kivun arviointi, ennaltaehkäisy ja hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sanna-Mari Pudas-Tähkä, TtT, Toimialajohtaja

Työryhmä:

 • Riitta Mieronkoski, ft, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
 • Minna Peltomaa, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, Tays tehohoito
 • Annika Björn, TtM, kliininen asiantuntija, HUS
 • Tytti Ervasti, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Johanna Soini, sh,TtM, tehohoitotyön kliininen asiantuntija, Seinäjoen keskussairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Trakeostomoidun potilaan hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Liisa Karhe, TtT, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto

Työryhmä: 

 • Mika Alastalo, TtT, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tiina Hiltunen, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS
 • Anna Makkonen, sh, TtM, lehtori XAMK, väitöskirjatutkija, UEF
 • Paula Mandelin, TtM, apulaisosastonhoitaja, Tays
 • Anne Ollgren, sh, asiantuntijahoitaja, Tays
 • Sinikka Saarenpää, TtM, apulaisosastonhoitaja, Oys (osastonhoitaja 1.1.2022 alkaen, hoitovapaalla syksyyn 2022)

Mentorina toimii Lotta Hamari, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan uupumus ja hoitotyön auttamiskeinot

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Rajala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu
 • Marjukka Salonen-Jänkälä, sh (YAMK), IBD-hoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Merja Partio-Uitti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Saija Ylimäki, sh, TtM-opiskelija, apulaisosastonhoitaja, Oulaskankaan sairaala
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki
 • Tiina Aho, sh, TtM, apulaisosastonhoitaja, HUS Peijaksen sairaala (työryhmän varapuheenjohtaja)
 • Tiina Pesonen, optikko, TtM-opiskelija, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu:

Vaikuttavat etäohjausmenetelmät pitkäaikaissairautta sairastavien hoitotyössä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Heli Virtanen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Jukka Kesänen, sh, TtT, lehtori, Metropolia
 • Outi Kajula, sh/kätilö, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Kaisa Kurvinen, sh, TtM, tutkija, Hotus (työryhmän varapuheenjohtaja)

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

ETSIMME SEURAAVIIN HOITOSUOSITUSTYÖRYHMIIN JÄSENIÄ:

Vuosina 2022-2023 käynnistyvät suositustyöryhmät:

 • Astman omahoidon ohjaus
 • Pahoinpidellyn potilaan kohtaaminen terveydenhuollossa
 • Sepelvaltimotautia sairastavan omahoidon ohjaus
 • Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen hoitotyössä
 • Ylipaino raskauden aikana
 • Lasten univaikeudet

Kiinnostuitiko? Voit ilmoittautua tästä

Kuva: Aino Sutinen