Valmisteilla olevat hoitosuositukset

Hotuksella valmisteilla olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet on kuvattu alla olevassa valikossa. Kunkin suosituksen valmistumisen etenemistä kuvaavan vaiheen ja hoitosuosituksen tavoiteaikataulun löydät suosituksen nimen alta. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta ja mentoreilta, tai hoitosuositustyötä koordinoivalta Hotuksen tutkijalta Hannele Siltaselta.

Tunnistatko tarpeen uudelle hoitosuositukselle? Ehdota aihetta täällä.

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoitoon sitoutumisen tukeminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Anne Oikarinen, TtT, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Eva-Leena Antero-Jalava, TtM, kliininen asiantuntija, Turun kaupunki
 • Outi Kähkönen, TtT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Jonna Juntunen, yliopisto-opettaja Oulun yliopisto
 • Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Aikuispotilaan normotermian ylläpito perioperatiivisen hoitoprosessin aikana

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Satu Kajander-Unkuri TtT, yliopettaja, Diakonia ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Satu Rauta, TtT, kliininen asiantuntija, HUS
 • Tii Kouvalainen, sairaanhoitaja YAMK, Opetushoitaja, HUS
 • Merja Valkonen, YtM,  shAMK, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), keskusleikkaus- ja päiväkirurgian yksikkö
 • Katri Rissanen, TtM, lehtori Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Outi Niskanen, sairaanhoitaja, ylempi AMK, Päijät-Hämeen keskussairaala
 • Anna Rantanen,  TtM, Suomen anestesiasairaanhoitajat ry
 • Kertu Koppel, anestesiologian erikoislääkäri, Päijät-Hämeen keskussairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

Aikuisen leikkauksenjälkeisen kivun hoitosuositus (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Päivi Kankkunen, TtT, Yliopiston lehtori, UEF

Työryhmä:

 • Kaisa Haatainen, FT, dosentti, UEF, Potilasturvallisuuspäällikkö KYS
 • Kristiina Heikkilä, sh, TtM, tohtorikoulutettava, tutkija, Hotus
 • Anna-Maija Koivusalo, TtM, osastonhoitaja, HUS
 • Maija Rantala, TtT, Vantaan kaupunki
 • Anne Vaajoki, sh, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

Aikuisten diabetesta sairastavien henkilöiden insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Vaihe: Lausuntokierroksella

Työryhmän puheenjohtaja: Tuula-Maria Rintala, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Seija Olli, TtT, lehtori, Satakunnan amk
 • Markku Vähätalo, LT, diabetologi, Loimaan kaupunki
 • Marja-Anneli Hynynen, TtM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Taru Kettunen, diabeteshoitaja, Savonlinnan pääterveysasema

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen arviointi

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Jaana Kotila, Sh, TtM, Kliininen asiantuntija, HUS Neurokeskus

Työryhmä:

 • Kirsi Coco, Sh, TtT, Koulutuspoliittinen asiantuntija, Tehy
 • Tiina Ihalainen, FT, puheterapeutti, yliopisto-opettaja Tampereen yliopisto
 • Johanna Martin, sairaanhoitaja, HUS Neurokeskus
 • Karoliina Passinen, FM, puheterapeutti, HUS/Pää ja kaulakeskus

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

Digitaaliset menetelmät nuorten masennusoireiden hoidossa

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Marjo Kurki, TtT, tieteellinen päätoimittaja Itla

Työryhmä:

 •  Katriina Anttila (varapuheenjohtaja), TtT, ylihoitaja, HUS lasternpsykiatria
 • Anna Laine, TtM, tohtorikoulutettava
 • Pihla Markkanen, TtM, tohtorikoulutettava
 • Kiki Metsäranta, TtM, tohtorikoulutettava
 • Satu Sinkkonen, apulaisosastonhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 

Heräämöhoitoa koskeva käsikirja (päivitys)

Vaihe: Käsikirjapäivityksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Eriikka Siirala, sh, TtM, tohtorikoulutettava, tiimipäällikkö, tutkimuspalvelut TYKS

Työryhmä:

 • Outi Kauppi, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Erika Smeds, anestesiahoitaja YAMK
 • Tanja Liukas, kätilö, anestesiahoitaja TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Tiina Marjamäki, TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Petra Ukonsaari, sh YAMK, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Oulaskankaan sairaala, leikkausosasto
 • Jenni Konttila, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto, tutkija, Hotus

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 

Injektion antaminen pakaralihakseen

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Sulosaari, TtT, yliopettaja, koulutusvastaava Turun AMK

Työryhmä:

 • Markus Karttunen , sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori OAMK
 • Merja Nummelin, TtM, Kliinisen hoitotyön opettaja, VSSHP
 • Tia Saastamoinen, sh, TtM, TtT-opiskelija, lehtori, Metropolia AMK
 • Pia-Maria Tanttu, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP/Tyks

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Oulun ammattikorkeakoulu

Tavoiteaikataulu: 

Iäkkään henkilön turvallinen kotiutuminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Palonen, TtT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet

Työryhmä:

 • Kirsi Kariniemi, th, TtK, kotihoidon tiimien vastaava, Oulun kaupunki
 • Päivi Peltola, sh AMK, Tays Sydänsairaala
 • Anja Rantanen, TtT, yliopisto-opettaja, dosentti, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet
 • Heidi Siira, ft AMK, TtM, TtT-opiskelija, yliopisto-opettaja, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Hanna-Mari Pesonen, sh, TtT, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Kriittisesti sairaan potilaan delirium

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Laura-Maria Peltonen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Satu Poikajärvi, TtM, ylihoitaja, leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, HUS
 • Anna-Maria Kuivalainen, LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, HUS
 • Elina Karjula, TtM, Tehohoidon kliininen asiantuntija, OYS
 • Mika Karjalainen, sh YAMK, Kliinisen koulutuksen asiantuntija, KYS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

Lapsen kohtaaminen kipua aiheuttavassa toimenpiteessä

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Outi Tuominen, sh, TtM, tohtorikoulutettava, ylihoitaja TYKS

Työryhmä:

 • Mirka Toivonen, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Elina Hiltunen, TtM, osastonhoitaja, TYKS
 • Tiia Kankare, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija TYKS
 • Roosa Jokiranta, sh, TYKS
 • Saija Huhtala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Mona Kurtti, sh, kipuhoitaja, HUS
 • Kirsi Lindfors, TtM, tohtorikoulutettava, hoitotyön kliininen asiantuntija HUS
 • Taija Tomberg, sh, TYKS

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 

Lasten kaltoinkohtelun riskiolojen tunnistamisen luotettavat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa (päivitys)

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Eija Paavilainen, TtT, professori, Tampereen yliopisto, terveystieteet

Työryhmä:

 • Aune Flinck, TtT, dosentti
 • Heidi Rantanen

Mentoreina toimivat Hannele Siltanen ja Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 

Palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan suun hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen
Työryhmän puheenjohtaja: Hanna Hävölä, TtM, saattohoidon kouluttaja, Pirkanmaan Hoitokoti
Työryhmä:
 • Mirja Sisko Anttonen, TtT, johtaja, Terhokoti
 • Miina-Liisa Flinkkilä, TtM-opiskelija, sairaanhoitaja, Terhokoti
 • Liisa Hyry, sairaanhoitaja (YAMK), kotihoidon osastonhoitaja, Tornion kaupunki
 • Satu Laine, TtM-opiskelija, osastonhoitaja, Turun kaupunki
 • Niina Nivala-Huhtaniska, hammashoitaja, suuhygienisti, LänsiPohjan shp ky
 • Anikatrina Raunio, sairaanhoitaja, Vaasan kaupunginsairaala

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2020

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan läheisten tukeminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anna Liisa Aho, TtT, Dosentti, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Tampereen yliopisto

Työryhmä:

 • Sanna Eironen, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto, sh, TAYS, lasten veri- ja syöpätautien yksikkö
 • Johanna Havusto, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto, vsh, Tampereen kaupunki, Koukkuniemen vanhainkoti
 • Minna Hökkä, sh YAMK, TtM, TtT-opiskelija, hoitotyön lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Julia Kritz, TtM, rh, Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), Tampereen ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

 

Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen
Työryhmän puheenjohtaja: Seija Tuokko, opetusneuvos, lehtori (emerita)
Työryhmä:
 • Marja-Kaarina Koskinen, MSc, BMS, opetusneuvos
 • Timo Kouri, LKT, dosentti, professori, Helsingin yliopisto, Kliinisen kemian osasto
 • Maija Saijonkari, FM, bioanalyytikko AMK, tutkija
 • Kaija Sopenlehto, bioanalyytikko YAMK

Mentoreina toimivat Hannele Siltanen ja Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

Raskaana olevan ja synnyttäneen äidin liikunta

Vaihe: Hoitosuosituksen laadinta

Työryhmän puheenjohtaja: Lotta Hamari, ft, TtT, tutkija, Hotus

Työryhmä:

 • Hannakaisa Niela-Vilén, kätilö, TtT, erikoistutkija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Heli Harsunen, ft, äitiysfysioterapeutti, Suomen äitiysfysioterapeutit ry
 • Maija Sinisalo, ft, äitiysfysioterapeutti, Suomen äitiysfysioterapeutit ry
 • Kirsi Grym, th, TtM, järjestöpäällikkö, Terveydenhoitajaliitto
 • Saila Koivusalo, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri,  LT, dosentti, kehittämispäällikkö, HUS

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2022

Tehohoidossa olevan vastasyntyneen toimenpiteen aikaisen lyhytkestoisen kivun hoitotyö

Vaihe: Hoitsuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tarja Pölkki, TtT, dosentti, kliinisen hoitotieteen asiantuntija, Oys

Työryhmä:

 • Marjatta Armanto, TtM, FL, tohtoriopiskelija, Oulun yliopisto ja OYS
 • Outi Leino, sh, TtM, Tays vastasyntyneiden tarkkailuyksikkö
 • Katariina Luomajoki, TtM, opetushoitaja, HYKS
 • Anna-Kaija Palomaa, TtM, sairaanhoitaja, OYS
 • Hanna-Kaisa Pellikka, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS
 • Kristiina Piironen, TtM, laatupäällikkö, OYS
 • Eeva Talus, TtM, sairaanhoitaja, OYS

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Oulun ammattikorkeakoulu

Tavoiteaikataulu: 2021

Tehohoitopotilaan kivun arviointi, ennaltaehkäisy ja hoito

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sanna-Mari Pudas-Tähkä, TtT, Toimialajohtaja

Työryhmä:

 • Riitta Mieronkoski, ft, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
 • Minna Peltomaa, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, Tays tehohoito
 • Annika Björn, TtM, kliininen asiantuntija, HUS
 • Tytti Ervasti, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Johanna Soini, sh,TtM, tehohoitotyön kliininen asiantuntija, Seinäjoen keskussairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu:

Trakeostomoidun potilaan hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Liisa Karhe, TtT, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto

Työryhmä: 

 • Anne Ollgren, sh, asiantuntijahoitaja, Tays
 • Paula Mandelin, TtM, apulaisosastonhoitaja, Tays
 • Tiina Hiltunen, TtM, apulaisosastonhoitaja, KYS

Mentorina toimii Lotta Hamari, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan uupumus ja hoitotyön auttamiskeinot

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Rajala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu
 • Marjukka Salonen-Jänkälä, sh (YAMK), IBD-hoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Merja Partio-Uitti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Saija Ylimäki, sh, TtM-opiskelija, apulaisosastonhoitaja, Oulaskankaan sairaala
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki
 • Tiina Aho, sh, TtM, apulaisosastonhoitaja, HUS Peijaksen sairaala (työryhmän varapuheenjohtaja)
 • Tiina Pesonen, optikko, TtM-opiskelija, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu:

Vaikuttavat etäohjausmenetelmät pitkäaikaissairautta sairastavien hoitotyössä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Heli Virtanen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

Työryhmä:

 • Anna-Maria Hiltunen, sh (AMK), TtM, tohtorikoulutettava, HEMA-instituutti, Aalto-yliopisto
 • Arja Kaila, TtT, ylihoitaja, Pohjois-Karjalan keskussairaala, Siun sote
 • Jukka Kesänen, sh, TtT, lehtori, Metropolia
 • Outi Kajula, sh/kätilö, TtT, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Kaisa Kurvinen, TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto; sairaanhoitaja, HUS Psykiatria

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Ulla-Mari, Kinnunen, TtT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Työryhmä:

 • Maarit Ahtiala, sh, auktorisoitu haavahoitaja Turun yliopistollinen keskussairaala, Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
 • Leena Berg, LT, plastiikkakirurgi, haavahoidon erityispätevyys
 • Nina Hynninen, TtT, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 • Ansa Iivanainen, TtL, opetusneuvos
 • Salla Seppänen, THM, koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala

 

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2021

ETSIMME SEURAAVIIN SUOSITUSTYÖRYHMIIN TUTKIMUSMENETELMÄOSAAJIA

 • Trakeostomoidun potilaan hoito

ETSIMME SEURAAVIIN VUODEN 2020 AIKANA KÄYNNISTYVIIN HOITOSUOSITUSTYÖRYHMIIN JÄSENIÄ:

 • Saattohoitopotilaan lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät
 • Avannepotilaan hoito
 • Haavahoito ja potilaan omahoidon ohjaus
 • Parkinsonin taudin hoidon ohjaus
 • Astman omahoidon ohjaus
 • Lasten ja nuorten saattohoito
 • Virtsarakon ylitäyttymisen tunnistaminen riskipotilailla
 • Aivoinfarktipotilaan ohjaus kotiutusvaiheessa ja sen jälkeen

 

Kiinnostuitiko? Voit ilmoittautua tästä

Kuva: Aino Sutinen