Valmistuvat Hotus-hoitosuositukset®

Hotuksella valmisteilla olevat hoitosuositukset ja suositustyöryhmien jäsenet on kuvattu alla olevassa valikossa. Kunkin suosituksen valmistumisen etenemistä kuvaavan vaiheen ja hoitosuosituksen tavoiteaikataulun löydät suosituksen nimen alta. Lisätietoja valmisteilla olevista suosituksista saa ensisijaisesti työryhmien puheenjohtajilta ja mentoreilta, tai hoitosuositustyötä koordinoivalta Hotuksen tutkijalta Hannele Siltaselta.

Tunnistatko tarpeen uudelle hoitosuositukselle? Ehdota aihetta täällä.

Aikuisen kohonnut verenpaine: omahoitoon sitoutumisen tukeminen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anne Oikarinen, TtT, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Eva-Leena Antero-Jalava, TtM, kliininen asiantuntija, Varha
 • Jonna Juntunen, TtM, yliopisto-opettaja Oulun yliopisto
 • Kirsi Kivelä, TtT, Vastuualuepäällikkö Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Hoitotyön johtaja Oulun alue, Pohde
 • Marjut Louhelainen, FT, FM, Insinööri (AMK), terveysalan lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
 • Leila Paukkonen, th, sh (AMK), TtM, TtT-koulutettava, Oulun yliopisto
 • Minna Ylönen, TtT, hallintoylihoitaja, Sote –keskuspalvelut, Varha

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Aikuisen leikkauksenjälkeisen kivun hoitosuositus (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kristiina Heikkilä, sh, TtM, tohtorikoulutettava, UTU; tutkija, Hotus

Työryhmä:

 • Salla Grommi, sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori JAMK
 • Hannele Korpijärvi, sh, TtM, Kuopion kaupunki
 • Tuija Leinonen, APS-sairaanhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS
 • Virpi Markkanen, Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, APS-kipuhoitaja, Keski-Suomen Sairaala Nova
 • Maija Rantala, TtT, johtava asiantuntija KEUSOTE
 • Pirkko Ratinen, esh, TtM, lehtori JAMK
 • Anne Vaajoki, sh, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan omahoidon ohjauksen sisällöt

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sunna Rannikko sh/th, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Tiina Bäckman TtM-opiskelija, sh AMK, Espoon sairaala
 • Riitta Danielsson-Ojala TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Tyks Neurokeskus
 • Eevi Karsikas sh, AmO, TtM -opiskelija, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Jaana Rantama-Hiltunen TtM, osastonhoitaja (vs.), KYS Neurokeskus
 • Merja Rydenfelt TtM, laatupäällikkö, HUS
 • Miia Sepponen sh YAMK, osastonhoitaja, Neurokeskus TYKS
 • Susanna Suvimaa TtM, lehtori Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Avannepotilaan hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Elina Mattila, TtT, arviointiylihoitaja, TAYS

Työryhmä:

 • Johanna Aalto, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Ilona Helavirta, LT, gastrokirurgi, TAYS
 • Sari Ihalainen, TtM, johtava hoitaja, Ikaalisten kaupunki
 • Kaija Leino, TtT, ylihoitaja, TAYS
 • Sara Lehtinen, sh, avannehoitaja, aluepäälliikkö Dansac and Hollister
 • Elena Myller, sh, avannehoitaja, VSSHP, TYKS, vatsaosasto
 • Anne Koskinen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Jaana Janhunen, sh, avannehoitaja, TAYS
 • Kaisa Helin, sh, avannehoitaja, TAYS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Digitaaliset menetelmät nuorten masennusoireiden hoidossa

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Marjo Kurki, TtT, tieteellinen päätoimittaja Itla

Työryhmä:

 • Katriina Anttila (varapuheenjohtaja), TtT, ylihoitaja, HUS lastenpsykiatria
 • Anna Laine, TtM, tohtorikoulutettava
 • Pihla Markkanen, TtM, tohtorikoulutettava
 • Kiki Metsäranta, TtM, tohtorikoulutettava
 • Satu Sinkkonen, apulaisosastonhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Ulla Hakkarainen, terveydenhoitaja

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Heräämöhoitoa koskeva käsikirja (päivitys)

Vaihe: Käsikirjapäivityksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Eriikka Siirala, sh, TtT, tiimipäällikkö, tutkimuspalvelut TYKS

Työryhmä:

 • Mikael Helenius, sh, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Outi Kauppi, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS
 • Tanja Liukas, kätilö, anestesiahoitaja TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Tiina Marjamäki, TtM-opiskelija, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Erika Smeds, anestesiahoitaja YAMK
 • Jenni Tuominen, sh, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Turun yliopistollinen keskussairaala, Toimenpide-, teho- ja kivunhoidon toimialue
 • Petra Ukonsaari, sh YAMK, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Oulaskankaan sairaala, leikkausosasto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Ikääntyneen henkilön toimijuutta ja kuntoutumista edistävä kotihoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sinikka Lotvonen, ft, TtT, tutkijatohtori, GeroNursing Centre, Oulun yliopisto

Työryhmä

 • Anja Kahanpää, sh, TtT, kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Jaana Nummijoki, ft, TtM, FT, kotihoitopäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Aila Pikkarainen, tt, lehtori, THM, KT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kuntoutusinstituutti
 • Jonna Puustinen, sh AMK, TtM, TtT-opiskelija Turun yliopisto, ikäosaamisen lehtori Karelia AMK
 • Marjaana Teerikangas, ft, YTM, Projektikoordinaattori, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, Oulun kaupunki / PPSHP
 • Salla Tukiainen, sh, TtM, Lapinlahden kunta, kotihoito

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

 

Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Palonen, sh (AMK), TtT, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Työryhmä

 • Kirsi Kariniemi, TtM, kotihoidon tiimien vastaava, Oulun kaupunki
 • Päivi Peltola, sh (AMK), Sydänsairaala, Tays
 • Hanna-Mari Pesonen, sh, TtT, yliopettaja, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Anja Rantanen, sh, TtT, yliopisto-opettaja, dosentti, Tampereen yliopisto
 • Heidi Siira, ft (AMK), TtT, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto
 • Vilma Westersund, proviisori, TtM-opiskelija (terveystaloustiede), Itä-Suomen yliopisto; erikoissuunnittelija , Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Injektion antaminen pakaralihakseen

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tia Saastamoinen, sh,  TtT, lehtori, Metropolia AMK

Työryhmä:

 • Markus Karttunen , sh, TtM, tohtorikoulutettava, lehtori OAMK
 • Merja Nummelin, TtM, Kliinisen hoitotyön opettaja, VSSHP
 • Pia-Maria Tanttu, TtM, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, VSSHP/Tyks

Mentorina toimii Annukka Tuomikoski, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tavoiteaikataulu: 2024

Kriittisesti sairaan potilaan delirium

Vaihe: Suositusluonnos on lausuntokierroksella

Työryhmän puheenjohtaja: Laura-Maria Peltonen, TtT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Työryhmä:

 • Satu Poikajärvi, TtM, ylihoitaja, leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, HUS
 • Anna-Maria Kuivalainen, LT, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, HUS
 • Elina Karjula, TtM, Tehohoidon kliininen asiantuntija, OYS
 • Mika Karjalainen, sh YAMK, Kliinisen koulutuksen asiantuntija, KYS

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Kroonista haavaa sairastavan henkilön omahoidon ohjaus

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Terhi Lemetti sh, TtT, vs. kehittämispäällikkö, HUS

Työryhmä:

 • Dinah Arifulla, sh, TtM, Tutkija, THL, Terveysalan opettaja, Turun ammatti-instituutti
 • Satu Huusko, sh, TtM, Geriatrinen arviointipoliklinikka, Liedon kunta
 • Liisa Kirjavainen, sh, YAMK-opiskelija, haavahoidon asiantuntija, Terveystalo
 • Janina Linna-alho, sh, YAMK opiskelija, Keusote Alueellinen kotisairaala
 • Mia Roos, sh, TtM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto
 • Sanna Tiuraniemi, sh, TtM, projektikoordinaattori, Oulun ammattikorkeakoulu, Digi-Hyve -hanke
 • Päivi Virkki, sh, TtM, Savonia – ammattikorkeakoulu

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Lasten ja nuorten emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Annukka Tuomikoski, TtT, asiantuntijaylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Työryhmä

 • Hanna Ahokoivu, sh, TtM-opiskelija, opetushoitaja, HUS
 • Henna Halkola, sh, TtM, Clinical Affairs Specialist, Innokas Medical
 • Pirjo Kaakinen, dosentti, Lääketieteen tekniikan ja Terveystieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
 • Tuuli Laine, sh, TtM, Hoitotyön lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Katja Pursio, TtM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos
 • Anna Romakkaniemi, sh, TtM, Hoitotyön lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
 • Minna Salonen, sh, TtM-opiskelija, Tampereen yliopisto
 • Eira Syrjälä, sh, Hoitotyön kliininen asiantuntija opiskelija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu2024

Lasten ja nuorten saattohoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Anja Terkamo-Moisio, TtT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos

Varapuheenjohtaja: Anu Viitala, sh, TtM, Väitöskirjatutkija Tampereen yliopisto; tutkimuspäällikkö Tays Tutkimuspalvelut Kliinisen tutkimuksen vastuuyksikkö

Työryhmä:

 • Marika Grönroos, LT, lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi ja onkologi, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, TYKS, lasten veri- ja syöpätautien yksikkö
 • Hanna-Maria Hannila, TtM, sairaanhoitaja, projektisuunnittelija, OYS
 • Minna Peake, sh, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK), Siun sote
 • Maija Raatikainen sh, TtM -opiskelija, KYS Lasten ja nuorten osaamiskeskus, Lasten ja nuorten osasto 142073
 • Aino Rantamäki, klö YAMK, Tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
 • Saija Vilkkinen, sh YAMK, TYKS Majakkasairaala, Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien yksikkö
 • Nina Vänni, Sh, TtM, Hoitotyön kliininen asiantuntija, väitöskirjatutkija, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tays, lastentautien vastuualue

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Lapsen kohtaaminen kipua aiheuttavassa toimenpiteessä

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Kirsi Lindfors, TtT, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS

Työryhmä:

 • Saija Huhtala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Roosa Jokiranta, sh, TYKS
 • Tiia Kankare, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TYKS
 • Heli Kerimaa sh, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
 • Kirsi Kivistö-Rahnasto, sh, TtM, hoitotyön lehtori, SeAMK , tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
 • Mona Kukkoaho, sh, TtK, opetushoitaja, HUS
 • Mari Mynttinen, sh/th, TtT, AmO
 • Virpi Mäkikangas, TtM, hoitotyön lehtori, Oulun AMK
 • Heidi Taskinen, sh, TtM, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Sairaala Nova, Keski-Suomen hyvinvointialue
 • Taija Tomberg, sh, TYKS

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

Lasten huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Nina Kilkku, TtT, yliopettaja, Tampereen AMK

Työryhmä:

 • Kirsi Hokkila, KTM, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto; väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
 • Pia Keiski, TtT, yliopettaja, Tampereen AMK
 • Teija Korhonen, TtT, tutkimuspäällikkö, Savonia AMK
 • Silja Lampinen, sosionomi YAMK, kehittämispäällikkö, FinFami ry
 • Elina Pajakoski, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

 

Leikkausalueen infektioiden ehkäisy

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Teija-Kaisa Aholaakko, TtT

Työryhmä:

 • Tuija Buure, TtM
 • Julia Jacobsson, TtM
 • Anna-Mari Matilainen, sh YAMK
 • Vivien Nagy-Wisktedt, sh YAMK
 • Anna Niskanen, TtM
 • Linnea Pekkarinen, sh/ft YAMK
 • Jaana Perttunen, TtM
 • Tiina Pitkänen, sh YAMK
 • Maija Vitikainen, sh YAMK

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen päivitys

Työryhmän puheenjohtaja: Virpi Maijala, TtT, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

 • Johanna Heikkilä, TtT, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Sari Ihanus, sh, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Jenna Kukkonen, TtM, hoitotyön lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Anu Nurmeksela, TtT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Laura Reinilä, sydänfysioterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Iira Tiitta, TtM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
 • Tanja Valkonen, sh YAMK, TYKS Salon sairaala
 • Karita Ylönen, sh YAMK, kliininen asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä (päivitys)

Vaihe: Hoitosuosituksen viimeistely ennen julkaisua

Työryhmän puheenjohtaja: Ulla-Mari, Kinnunen, TtT, yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Työryhmä:

 • Maarit Ahtiala, sh, auktorisoitu haavahoitaja Turun yliopistollinen keskussairaala, Suomen Haavanhoitoyhdistys ry
 • Leena Berg, LT, plastiikkakirurgi, haavahoidon erityispätevyys
 • Ansa Iivanainen, TtL, opetusneuvos
 • Salla Seppänen, THM, koulutusvastuujohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Tarja Tervo-Heikkinen, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2023

Raskaana olevan ja synnyttäneen ahdistus ja masennus

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Tuovi Hakulinen, th, TtT, terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)

Työryhmä:

 • Katja Antila, th, TtK, terveydenhoitaja, Keusote; TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto
 • Kirsi Grym, th, TtM, puheenjohtaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
 • Ulla Korpilahti, th, TtM, kehittämispäällikkö, THL; FT-opiskelija (kansanterveystiede), Turun yliopisto
 • Anni Pakarinen, sh, TtT, erikoistutkija, tutkimuspäällikkö, Turun yliopisto
 • Hanna Uotila-Laine, sh/th, TtK, TtM- ja HTM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto (työryhmän varapuheenjohtaja)

Mentorina toimii Heidi Parisod, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Saattohoitopotilaan lääkkeetön kivunhoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen
Työryhmän puheenjohtaja: Terhi Lehtonen, TtM, ammatillinen opettaja Metropolia AMK
Työryhmä:
 • Virpi Hantikainen, TtT, kinestetiikkakouluttaja
 • Floro Cubelo, TtM, lehtori OAMK, tohtorikoulutettava UEF
 • Mari Hiltunen, ft, Pirkanmaan hoitokoti
 • Suvi Lemström, TtM-opiskelija UEF
 • Satu Laine, TtM, tohtorikoulutettava UTU

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Tehohoitopotilaan kivun arviointi, ennaltaehkäisy ja hoito

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Sanna-Mari Pudas-Tähkä, TtT, Toimialajohtaja

Työryhmä:

 • Riitta Mieronkoski, ft, TtM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
 • Minna Peltomaa, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, Tays tehohoito
 • Annika Björn, TtM, kliininen asiantuntija, HUS
 • Tytti Ervasti, TtT, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Johanna Soini, sh,TtM, tehohoitotyön kliininen asiantuntija, Seinäjoen keskussairaala

Mentorina toimii Kristiina Heikkilä, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan uupumus ja hoitotyön auttamiskeinot

Vaihe: Hoitosuosituksen laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Mira Rajala, TtM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Työryhmä:

 • Marika Huovinen, sh, IBD -hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, Siunsote, Joensuu
 • Marjukka Salonen-Jänkälä, sh (YAMK), IBD-hoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala
 • Merja Partio-Uitti, sh, IBD -hoitaja, HUS
 • Saija Ylimäki, sh, TtM, tohtorikoulutettava (Oulun yliopisto), osastonhoitaja (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde)
 • Tanja Toivonen, asiantuntijasairaanhoitaja, Tampereen kaupunki
 • Tiina Aho, sh, TtM, apulaisosastonhoitaja, HUS Peijaksen sairaala (työryhmän varapuheenjohtaja)
 • Tiina Pesonen, optikko, TtM-opiskelija, Oulun yliopisto

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2024

Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen

Vaihe: Hoitosuositussuunnitelman laatiminen

Työryhmän puheenjohtaja: Jaana Asikainen, TtT, sh, osastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala

Työryhmä:

 • Katja Hänninen, sh, TtM, osastonhoitaja, HUS Lasten ja nuorten palvelut
 • Anja Hottinen, esh, TtT, ylihoitaja, HUS Psykiatria
 • Heidi Hyttinen, sh, TtM, osastonhoitaja HUS Akuutti
 • Terhi Hagman, sh, TtM, TtT-opiskelija, hoitotyön lehtori, Karelia ammattikorkeakoulu
 • Henni Myllyoja, sh, TtK, TtM-opiskelija, Turun yliopisto, osastonhoitajan vara, Satakunnan hyvinvointialue
 • Satu Naumanen, th/sh, TtM, osastonhoitaja, HUS Leikkaus- ja tehohoitokeskus (varapuheenjohtaja)

Mentorina toimii Hannele Siltanen, Hotus

Tavoiteaikataulu: 2025

 

Kuva: Aino Sutinen