Hotus-vårdrekommendationer®

Hotus-vårdrekommendationer®

Vårdrekommendationerna är rekommendationer som grundar sig på forskningsevidens och som har utarbetats av experter. De handlar om den effekt som metoder som används inom social- och hälsovården har, och betydelsen av dessa för personer som behöver vård och för deras närstående.

Med hjälp av vårdrekommendationerna är målet att förbättra vårdarbetets kvalitet och harmonisera en omotiverat varierande praxis. Genom att ta i bruk vårdrekommendationen möjliggörs en human, korrekt tidsmässigt anpassad och verksam vård. Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter konkreta direktiv och ansvarsfördelning.

Hotus-vårdrekommendation®:

Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling

Publiceread på finska 2020

Hotus-vårdrekommendation®:

Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling

Publiceread på finska 2020

    

Hotus-vårdrekommendation:

Egenvård för förebyggande av urinvägsinfektioner hos vuxna

Publiceread på finska 2020

 

Hotus-vårdrekommendation:

Amningsrådgivning för gravida, mammor till spädbarn samt familjen

Publicerad på finska 2020

Hotus-vårdrekommendation:

Stöd för en minnessjuk person att utföra dagliga aktiviteter
-Icke-farmakologiska metoder i vården

Publicerad på finska 2019

    

Hotus-vårdrekommendation:

Stöd för närstående när en anhörig plötsligt avlidit

Publicerad på finska 2018

Hotus-vårdrekommendation:

Handledning i egenvård för personermed kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Enheten publicerad på finska 2018