Verkostoissa on voimaa

Perustehtävän toteuttamiseksi teemme ​aktiivisesti yhteistyötä kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten terveystieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa. Hotuksen kansallisten verkostojen tuki ja merkitys on ​meille ensiarvoisen tärkeää myös tulevaisuudessa.

Haluammekin kiittää teitä kaikkia sekä henkilökohtaisesti että edustamianne organisaatioita saamastamme tuesta sekä kannustuksesta ​koskien työmme tärkeyttä. Haluamme myös kiittää tuestanne rahoituksemme ja toimintamme varmistamiseksi ja näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi.

Yhteisen verkostomme voima ja moottori on näyttöön perustuva hoitotyö, jonka avulla yhdistämme kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista ja voimavaroja synergiaetujen saamiseksi ja yhteisen tavoitteemme saavuttamiseksi. Yhteinen tavoitteemme on turvata sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitsevien ihmisten hyvä ja turvallinen hoito, tasa-arvoinen kohtelu ja resurssien oikeanlainen kohdentaminen. Kiitos siis kaikille hoitotyöntekijöille kliinisessä hoitotyössä, erilaisissa asiantuntijatehtävissä, tutkijoina, johtajina, kouluttajina, yrittäjinä ja poliittisina päätöksentekijöinä! On meitä moneksi.

 

 

 

 

#verkostoissaonvoimaa #yhdessä #hoitotyönasialla

Seuraa ja tykkää meistä: