Vi har nu publicerat sex nya Evidenstips®!

2020:

Med vilken slags ledarskap kan man främja och stödja evidensbaserad verksamhet inom hälso-och sjukvården?

Vilken slags kompetens upplever sjukskötare att de behöver då de handleder studerande?

Vad ska man beakta vad gäller rehabilitering av kognitiva funktioner hos psykospatienter?

 

2021:

Hur bidrar jag till en trygg sovmiljö för babyn?

Hur upplevde patienterna och hälso- och sjukvårdens yrkesutbildade personal patienternas deltagande i iaktagande av handhygien?

Vilka faktorer påverkar hur äldres rörelseförmåga upprätthålls och återställs inom sjukhusvården?

Du hittar dem alla här

 

Seuraa ja tykkää meistä: