WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus

Hotus jatkaa Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen vuonna 1978 aloittamaa toimintaa Maailman Terveysjärjestön (WHO) yhteistyökeskuksena (Collaborating Centre, CC).

Hotuksen yhteydessä toimiva yhteistyökeskus on WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus (WHO Collaborating Centre for Nursing). Yhteistyökeskuksen pääpainopistealue on näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen seuraavin keinoin:

  • Hoitotyön tietoperustan vahvistaminen ja tiedon hyödyntäminen käytännössä.
  • Tutkimustiedon hakeminen ja tiivistäminen kansallisesti tärkeistä teemoista ja sen levittäminen hoitotyön toimijoille.
  • Hoitotyön koulutuksen ja täydennyskoulutuksen sisältöjen ajantasaisuuden varmistaminen.
  • Yhteistyö koulutusorganisaatioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä.

Yhteistyökeskuksen johtajana toimii tutkimusjohtaja Arja Holopainen ja varajohtajana tutkija Heidi Parisod.

Yhteistyökeskus toimii WHO:n Euroalueen alaisuudessa. Lisätietoja WHO:n yhteistyökeskuksista ja niihin liittyvistä verkostoista löydät alla olevista osoitteista:

Kuva/photo: Meeting of WHO Collaborating Centres on Nursing and Midwifery and Human Resources for Health at UN City, Copenhagen, February 2019

Kuva/photo: WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen Malja hoitotyölle -tilaisuus 1/2020 tapahtuman keskiössä sairaanhoitajat ja kätilöt sekä hoitotyön edistäminen WHO:n juhlavuoden 2020 kunniaksi.

Kuva on nähtävissä myös osana kansainvälistä kokonaisuutta. #yhdessä #hoitotyönasialla2020

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic

Visit WHO/Europe website for full information

WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus ja WHO yhteistyössä:

Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä WHO:n Euroalueella. Julkaisu saatavissa suomeksi,  available in English

WHO Global Network

Yhteistyökeskus kuuluu myös WHO:n hoitotyön ja kätilötyön yhteistyökeskusten maailmanlaajuiseen verkostoon Global Network of WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery. Verkostoon kuuluu yhteensä 36 hoitotyön yhteistyökeskusta. WHO:n tavoitteena on, että yhteistyökeskukset toimisivat enenevässä määrin yhteistyössä keskenään.

Global Network -toiminnan tehtävänä on tavoitteet ’Terveyttä Kaikille’ vahvistamalla globaalia sitoutumista hoito- ja kätilötyöhön koulutuksen ja tutkimuksen avulla, yhteistyössä WHO:n ja sen jäsenvaltioiden ja niiden tahojen kanssa, joiden intresseissä on parantaa väestön terveyttä. Global Network:n yleiskokous kokoontuu kahden vuoden välein ja kokousten yhteydessä on myös konferenssi.

Global Network:llä on neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu sihteeristö.

Hotuksen WHO yhteistyökeskuksen Global Network:n yhteyshenkilönä toimii tutkimusjohtaja Arja Holopainen.

Haluatko tilata itsellesi neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Public Health Panorama-julkaisun?

Se julkaistaan sekä englanniksi että venäjäksi, linkki tilaukseen

Hyvien käytäntöjen tietopankki

WHO:n Euroopan alueen toimisto on tuottanut esimerkkejä eri maiden hyvistä käytännöistä (case studies) hoitotyön ja kätilötyön innovaatioista. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti uudet toimintamallit ja sairaanhoitajien uudenlaiset toimenkuvat. Tavoitteena oli tehdä tunnetuksi ja levittää näitä käytäntöjä Euroopan alueella hoito- ja kätilötyön kehittämiseksi.

Suomen WHO yhteistyökeskus kerää ja välittää näyttöön perustuvien hyvien käytäntöjen kuvauksia suomeksi ja englanniksi.

Käsikirjassa hyvällä käytännöllä tarkoitetaan käytäntöä, jonka on todettu toimivan ja tuottavan positiivisia tuloksia, ja täten se ansaitsee suosituksen statuksen. Huomaa kuitenkin, että käsikirjan esimerkkien taustalla oleva näyttö vaihtelee ja esimerkkejä sovellettaessa on syytä tarkastaa tuorein olemassa oleva näyttö.

Mitä WHO:n yhteistyökeskukset ovat?

WHO:n yhteistyökeskukset toteuttavat kansainvälisessä verkostossa yhdessä suunniteltuja toimintoja tukeakseen WHO:n ohjelmia ja tavoitteita kaikilla toiminnan tasoilla. Yksi hoito-ja kätilötyöhön keskittyvistä WHO:n Euroalueen yhteistyökeskuksista on Hotuksen yhteydessä toimiva WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus (WHO Collaborating Centre for Nursing). Yhteistyökeskusten muodostama verkosto tarjoaa foorumin tiedon jakamiselle ja mahdollisuuden sekä kansalliselle että kansainväliselle yhteistyölle.

Muita luotettavia tietolähteitä, tietoa ja työkaluja terveydenhuoltoon suomeksi ja englanniksi:

More COVID updates, information & tools in English:

Keskeisiä julkaisuja: