WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus tiedottaa: Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä – suomenkielinen käännös julkaistu

Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä -käännösraportti perustuu Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan alueen toimiston vuonna 2017 toimeksiannosta toteutettuun julkaisuun ”Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region”. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) toteutti suomenkielisen käännöksen Hotukselle tulleiden pyyntöjen johdosta. Tämän WHO:n luvalla käännetyn julkaisun tarkoituksena on edistää yhteistä ymmärrystä näyttöön perustuvasta toiminnasta (NPT) hoito- ja kätilötyössä sekä vahvistaa sen perustaa WHO:n Euroopan alueella. Tavoitteena on tukea terveysalan päättäjiä, johtajia, terveydenhuollon ammattilaisia ja muita terveysalan sidosryhmiä näyttöön perustuvan toimintakulttuurin edistämiseen hoito- ja kätilötyössä.

Julkaisussa selvennetään NPT:n käsitettä ja sen hyötyjä, kuvataan näytön käyttöönoton keskeisiä tekijöitä ja näyttöön perustuvan kulttuurin vakiintumista terveydenhuollossa sekä kootaan näytön käyttöönottoon liittyviä menestystekijöitä hoito- ja kätilötyössä. Lue lisää suoraan raportista.

Samalla tiedotamme, että Hotus jatkaa Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen vuonna 1978 aloittamaa toimintaa WHO:n yhteistyökeskuksena (Collaborating Centre, CC), uusi sopimuskausi on 21.9.2019-21.9.2023. Yhteistyökeskuksen johtajana toimii TtT Arja Holopainen ja yhteyshenkilönä TtT Heidi Parisod. Voit lukea lisää tästä kansainvälisestä yhteistyökeskuksesta sivuiltamme