Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli (FinYHKÄ)

Hoitotyön tutkimussäätiössä on kehitetty näyttöön perustuvien Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli (FinYHKÄ, aikaisemmin YHKÄ), jossa yhtenäistäminen kuvataan nelivaiheisena (kuvio 1). FinYHKÄ-malli kuvaa tutkimusnäyttöön perustuvan hoitotyön käytännön (esim. potilasohjaus) toimeenpano- ja seurantaprosessin.

FinYHKÄ kuvaa tiedon tuottamisen, käytäntöjen yhtenäistämisen ja osaamisen varmistamisen vastuut seuraavilla  tasoilla:

  • Kansallinen taso
  • Alueellinen taso
  • Organisaation ja työyksikön taso
  • Työntekijän taso

Kuvio 1. FinYHKÄ-malli (Hotus 2010)