Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli (YHKÄ)

Hoitotyön tutkimussäätiössä on kehitetty näyttöön perustuvien Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli (YHKÄ), jossa yhtenäistäminen kuvataan nelivaiheisena (kuvio 1). YHKÄ-malli kuvaa tutkimusnäyttöön perustuvan hoitotyön käytännön (esim. potilasohjaus) toimeenpano- ja seurantaprosessin.

YHKÄ kuvaa tiedon tuottamisen, käytäntöjen yhtenäistämisen ja osaamisen varmistamisen vastuut seuraavilla  tasoilla:

  • Kansallinen taso
  • Alueellinen taso
  • Organisaation ja työyksikön taso
  • Työntekijän taso

Kuvio 1. YHKÄ-malli (Hotus 2010)

Toimintamallia on sovellettu esimerkiksi