FinYHKÄ™ – Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli

Hoitotyön tutkimussäätiössä kehitetty näyttöön perustuvien Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli (FinYHKÄ™ aikaisemmin YHKÄ), jossa yhtenäistäminen kuvataan nelivaiheisena (kuvio 1). FinYHKÄ-malli kuvaa näyttöön perustuvan hoitotyön käytännön (esim. potilasohjaus) toimeenpano- ja seurantaprosessin.

FinYHKÄ kuvaa tiedon tuottamisen, käytäntöjen yhtenäistämisen ja osaamisen varmistamisen vastuut seuraavilla  tasoilla:

  • Kansallinen taso
  • Alueellinen taso
  • Organisaation ja työyksikön taso
  • Työntekijän taso

 

Kuvio 1. FinYHKÄ™-malli (Hotus 2010)